رابطه اینستاگرام و نیسان آبی!

ماشین نیسان آبی در فرهنگ مصرفی ما نماد یک وسیله نقلیه چند منظوره است که در مناطق غیرشهری میتواند نقش وانت‌بار، سواری، مینی‌بوس و گاهی تراکتور را همزمان ایفا کند. دلیل این چند منظوره بودن به تنوع نیاز آدمها در برابر دسترسی محدود و امکانات کم مربوط میشود.

بعبارت ساده‌تر چنانچه جاده مناسب و امکانات متوازن در مناطق غیر شهری موجود باشد مردم این مناطق میتواند از وسایل نقلیه گوناگون جهت نیازهای متفاوت خود استفاده کنند. 
اما کسانی که از درک رابطه نیاز و امکانات عاجزند، و عموما در مناطق شهری با امکانات مناسب زندگی میکنند، مردم مناطق غیر شهری را افرادی بی‌فرهنگ در رابطه با استفاده از وسیله نقلیه قلمداد میکنند. 

شبکه اجتماعی اینستاگرام در جامعه کنونی ایران، همانند نیسان آبی، تبدیل به یک ابزار چند منظوره شده که علاوه بر کارکرد اختصاصی، کاربردهای متفاوتی را نیز داراست و بعنوان یک شبکه خبری، تبلیغی، کاریابی، سیاسی، مذهبی و ... استفاده می‌شود. 
دلیل آن هم تنوع نیاز مخاطب در برابر عدم دسترسی و امکانات محدود است. عدم دسترسی کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی متنوع، باعث شده تا تمامی نیازهای خود را از طریق اینستاگرام برآورده کنند.
اما کسانی که در کشورهای اروپایی زندگی میکنند و از امکانات مناسب و دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی برخوردارند، کاربران ایرانی را افرادی بی‌فرهنگ در ارتباط با استفاده از رسانه‌های اجتماعی قلمداد میکنند. 

مسئولیت ایجاد شائبه‌ی بی‌فرهنگی در هر دو مورد یاد شده بر عهده دولت است. در مثال اول جاده‌سازی و تامین شرایط مناسب و در مثال دوم بهبود وضع اینترنت و رفع فیلترینگ میتواند این شائبه‌ی موجود را از رفتار جامعه ایرانی در مناطق شهری و غیرشهری دور کند. 

در غیر این‌صورت کاربران اینستاگرام همانند رانندگان نیسان آبی همچنان به رفتار چند منظوره خود ادامه می‌دهند و شائبه‌ی بی‌فرهنگی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. ارسال یک نظر